NEWS

22
nov.

We Won’t Tell Your Boss, 24 Noiembrie

?tim c? nu mai ai r?bdare pân? la sfâr?itul de s?pt?mân?, here a?a c? te a?tept?m ?i în aceast? joi, medical 24 noiembrie de la ora 20:00, la CHIOS Social Lounge, s? î?i faci înc?lzirea pentru zilele ce urmeaz?, printr-o sear? de excep?ie. Te a?teapt? DJ Boddo, invita?ii speciali Arpy & Zip Band ?i noi recomand?ri din partea buc?t?riei: orez cu ciuperci de p?dure ?i dovleac. E?ti greu de convins? Un prim shot din partea casei este de nerefuzat!