NEWS

22
nov.

Socializang Friday, 25 Noiembrie

Prea multe întâmpl?ri neîmp?rt??ite din timpul s?pt?mânii? Ia-?i to?i prietenii ?i haide?i împreun? la CHIOS Social Lounge, side effects vineri, more about 25 noiembrie de la ora 20:00, s? rezolva?i acest inconvenient. V? a?tept?m cu ner?bdare, cu muzica bun? a lui Dj Boddo ?i cu preparatele inedite cu care v-am obi?nuit.