NEWS

09
nov.

Art for broken heart

Chios Social Lounge este al?turi de Asocia?iile Alfa Grup ?i Lumea ca Lumea pentru a IV-a edi?ie a ”Art for broken heart”. Scopul evenimentului caritabil este strângerea de fonduri în urma licita?iei obiectelor de art? donate de arti?tii clujeni pentru a veni în sprijinul copiilor ?i tinerilor defavoriza?i precum ?i a persoanelor adulte aflate în dificultate. Haide?i s? ne mobiliz?m ?i s? oferim sprijin în data de 10 noiembrie, help ora 19:00, la Casino Centru de Cultur? Urban?. V? a?tept?m într-un num?r cât mai mare!