NEWS

27
oct.

Noul CHIOS: redescoperă experința mindful eating, 
o bucătărie onestă și un spațiu în care te regăsești.

Cluj-Napoca, physician 27 octombrie 2016: Restaurantul CHIOS, simbol al ora?ului Cluj-Napoca, s-a redeschis! Dup? mai bine de nou? luni de renov?ri, noul CHIOS a devenit mai mult decât restaurantul cu care s-au obi?nuit clujenii.
Elementul deosebit este reprezentat de utilizarea buc?t?riei oneste, a c?rei principii stricte se reg?sesc întocmai în filosofia CHIOS. Pe lâng? acest fapt, preparatele autentice sunt cartea de vizit? a restaurantului. Conceptul a fost dezvoltat al?turi de consultantul în gastronomie, István Deák, care a realizat un meniu special, cu ingrediente naturale ?i proaspete, achizi?ionate de la produc?tori ?i furnizori locali.
“Am dat startul revolu?iei gustului bun, dar ?i a bunului gust specific inimii Clujului ?i ne-am reinventat. Centrul viziunii noastre? Omul ?i evolu?ia sa – individual? ?i colectiv?. Am început prin a testa buc?t?ria onest?, una dintre cele mai importante fa?ete ale întregii noastre filozofii. În conformitate cu însu?i numele buc?t?riei, atitudinea noastr? fa?? de clien?i este, bineîn?eles, onest?. În acest sens, calitatea hranei aduce cu sine starea de s?n?tate. O persoan? s?n?toas? este o persoan? activ?, creativ? ?i prosper?, atât pentru sine cât ?i pentru societate.” afirm? Diana Ilea, PR & Events Manager al restaurantului CHIOS.
În calitate de adept al conceptului de mindful eating, restaurantul CHIOS confer? fiec?rui client confortul relax?rii în timp ce savureaz? preparatele lor. Obiectivul este ca orice vizit? la CHIOS s? fie o experien?? deosebit?, generatoare de senza?ii unice.
Mindfulness este o tehnic? care urm?re?te crearea unei st?ri generale de bine. Contribuie la eliminarea stresulului ?i la atingerea unei greut??i ideale. Un alt mare avantaj al acestei tehnici este aportul ei semnificativ la îmbun?t??irea aten?iei, reu?ind s? ne men?in? prezen?i aici ?i acum. Dar care este leg?tur? dintre mâncare ?i mindfulness? Simplu spus, tehnica ne înva?? cum s? mânc?m. Respira?ia corect? reprezint? unul dintre elementele cele mai importante din acest proces. Un creier oxigenat ne ajut? s? r?mânem prezen?i ?i con?tien?i. Fiecare reac?ie a corpului este esen?ial?, iar acceptarea tuturor senza?iilor pe care organismul le experimenteaz? este indispensabil?.
“Dac? reu?im s? fim con?tien?i de senza?iile de foame ?i sa?ietate ?i nu ne epuiz?m concentrarea pe griji precum calcularea caloriilor ingerate, putem reu?i s? mânc?m cantitatea exact? de mâncare de care organismul are nevoie. Cu alte cuvinte, ne dorim s? înv???m s? mânc?m con?tient!” continu? Diana Ilea.
Cl?direa împreun? cu terasele ?i gr?dinile aferente, au fost renovate în perioada octombrie 2015 – iunie 2016 în stilul neoclasic interpretat, având un design interior ?i exterior care se armonizeaz? perfect cu Parcul Central. Principala dorin?? a fost crearea unei ambian?e pl?cute ?i primitoare, pentru ca fiecare vizitator s? experimenteze confortul unui spa?iu familiar. Împreun? cu designer-ul Cosmin Todor, s-a mers pe ideea de contrast cald-rece (lemn- marmur?) ?i elemente naturale handmade, avându-se la baza inspira?iei restaurantele din Barcelona. Pe partea de finisaje, s-a f?cut placarea pere?ilor prin lipire ?i s-au folosit stâlpi de piatr? din Croa?ia. Arcadele au fost t?iate din bloc de piatr? Kanfanar Blu. Acela?i material a fost ales ?i pentru trepte ?i ?emineu. Înc? de la intrare se poate observa pe podea mozaicul ?i parchetul ceramic îmbinat cu buc??i de marmur?, iar pentru tavan s-a optat pentru lemn natural cu paneluri de stejar. Ferestrele largi care separ? buc?t?ria de local sunt o dovad? a faptului c? nu se ascunde nimic fa?? de clien?ii no?tri. Orice client doritor s? treac? pragul, poate observa lesne modul curat ?i profesionist în care se lucreaz? în buc?t?rie. În acela?i timp, este o pl?cere s? vezi cum o echip? se coordoneaz? atât de armonios.
Istoria CHIOS este strâns legat? de cea a Parcului Mare din inima Clujului s?u, dup? cum a fost denumit dup? 1989, Parcul Central „Simion B?rnu?iu”. Acesta este unul din primele parcuri or??ene?ti din Europa Central?, având o vechime de peste 180 de ani. Parcul este unul dintre principalele spa?ii verzi din zona central? a municipiului Cluj-Napoca, reprezentând un loc ideal pentru relaxare ?i refugiu din aglomera?ia ?i agita?ia ora?ului.
Cl?dirile din parc au fost construite la sfâr?itul secolului, în anul 1897, dup? proiectul arhitectului clujean Pákey Lajos. Acesta a proiectat Pavilionul de Patinaj, în prezent CHIOS Social Lounge, Chio?cul (sau Cazinoul) ?i Fântâna Artezian? din spatele Chio?cului (spre Pavilionul de Patinaj). Întreg ansamblul este construit în stil eclectic, stil care reprezenta un trend spre sfâr?itul secolului al XIX-lea ?i începutul secolului al XX-lea, perioad? în care s-a realizat o mare parte din arhitectura Clujului. Ansamblul este înscris pe lista monumentelor istorice din jude?ul Cluj, elaborat? de Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional din România în anul 2010.
“CHIOS – Together as One – î?i propune s? aduc? oamenii împreun?, pentru o comunitate unit? ?i solitar? ?i o identitate autentic? a ora?ului Cluj-Napoca.” afirm? Diana Ilea.